Hälso- & miljöpolicy

Vår restaurang och catering har som målsättning att minska miljöbelastningen genom ett helhetsperspektiv på mat, människa och miljö. Vi vill t ex prioritera användningen av säsongsanpassade och närproducerade råvaror, sträva mot en hälsosammare tillagning och servering av dessa samt i övrigt miljöanpassa verksamheten.

Vi vill framstå som och vara goda exempel för miljöarbetet, i första hand sprida vårt engagemang till våra matgäster. På Säbb & Blomqvist Catering är tanken på miljön med i varje arbetsmoment. Från att råvarorna inkommer tills den färdiga maten lämnar huset.

För oss är det viktigt att:

 • Vi samarbetar nästan uteslutande med leverantörer som är miljöcerifierade enligt ISO
 • Alla diskmedel och rengöringsmedel vi använder är de mest miljövänliga som marknaden erbjuder. Givetvis gör vi mycket mer än så.
 • Erbjuda hälsosamma alternativ i både restaurang och catering
 • Prioritera lokala råvaror
 • Minimera avfallet
 • Välja miljömärkta produkter
 • Hushålla med resurserna såsom energi och vatten
 • Ställa miljökrav i samarbetet med leverantörerna
 • Låta miljö- och hälsomedvetenhet genomsyra restaurang och catering
 • Ständigt bli bättre och årligen utöka arbetet med minst 2 nya
 • handlingsåtgärder i checklistan
 • Så långt som möjligt sker alla leveranser för catering med biogas som bränsle

 

Varför kör vi på biogas på Säbb & Blomqvist Catering?

Biogasbil är kanske det enklaste alternativet att byta till som bränsle inom cateringleveranser. Det är ingen större skillnad mellan den och en vanlig bensinbil förutom att du kan köra på ett svensktillverkat, förnybart bränsle istället för på importerade fossila drivmedel.

 

BIOGAS SLUTER KRETSLOPPET

Biogas produceras av bland annat avloppsslam, matavfall och gödsel. Det är faktiskt det bränsle som har lägst klimatpåverkan. Dels ersätter biogasen fossila bränslen och eftersom gasen tillverkas i Sverige minskar behovet av bränsletransporter.

Samtidigt gör en större efterfrågan på biogas att svenska gårdar blir mindre beroende av importerat gödsel eftersom biogastillverkning har ekologiskt gödsel som biprodukt. Då känns detta som det självklara valet i vår framtid på vår jord!

 

 

Vår Facebook-sida, Villkor, Hälso- & miljöpolicy, Checklista, Festvåningar & lokaler

Om ni vet vad ni vill ha

Om ni vill ha ett pris och förslag

Säbb & Blomqvist Catering · Telefon: 08-615 12 12 eller 0709-92 20 20 (jour) · restaurangen@sabb-blomqvist.se