Festvåningar & lokaler

Festvåningen är grunden för ett lyckat arrangemang. Lokalen ska spegla festlighetens art och antalet gäster. En för stor lokal känns lätt tom och en för liten lokal kan upplevas som för trång. Läget och inredning är minst lika viktigt. Vi samarbetar även med en rad olika festvåningar som ligger i olika prisklasser, allt från slott till mycket vackra källarlokaler.

Var ute i god tid med att boka era lokaler. De är oftast uppbokade långt i förväg, även om det finns möjlighet att hyra på kort varsel också. Hittar vi inte den lokal ni söker, kom ihåg att det går bra att hyra tält med både golv och dekor. Slå en signal så berättar vi mer.

Säbb & Blomqvist Catering · Telefon: 08-615 12 12 eller 0709-92 20 20 (jour) · restaurangen@sabb-blomqvist.se