Vi tar coronavirus på allvar

Vi är många som försöker anpassa oss till en ny situation. Om vi hjälps åt och använder vårt sunda förnuft kan vi hitta en medelväg där vi fortfarande kan umgås, men inte utsätta varandra för risk.

Men vi kan fortsätta att ha roligt i coronatider! Om vi bara visar lite extra hänsyn, undviker trängsel och långa köer så kan vi fortsätta att träffas. Nu tar vi ansvar tillsammans. Fast på lite avstånd.

Hur vi på Säbb & Blomqvist Catering hanterar situationen kring det nya Coronaviruset.

  • Nu när Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige följer vi samhällsutvecklingen noggrant samt håller vi oss ständigt uppdaterade enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Vi uppmanar alla med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.
  • Stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Vänta minst två dygn efter att man blivit frisk innan man går tillbaka till jobb.
  • Just nu är vi bara 4 personal som arbetar under perioden när vi har Corona. Ingen av dessa har varit i något riskområde eller har ej heller träffat någon som har det.
  • Vi håller väldigt noggrann handhygien.
  • Vi spritar händerna ofta vid varje moment.
  • Vi tillämpar 2 meters avstånd till leverantörer som kommer med varor.
  • Vi går inte på några möten eller bjuder in säljare.
  • Budfirman vi arbetar med har fått likadana instruktioner från sin chef.

 

Med vänlig häsning Tommy Säbb & Stina Blomqvist med personal

 

BESÖK ÄVEN

Vår Facebook-sida, Personal, Hälso- & miljöpolicy, Mål & vision, Jobba hos oss, Vår historia, Feedback, Betyg & omdömen och Bli avtalskund.

Om ni vet vad ni vill ha

Om ni vill ha ett pris och förslag

Säbb & Blomqvist Catering · Telefon: 08-615 12 12 eller 0709-92 20 20 (jour) · restaurangen@sabb-blomqvist.se