Hälso- & miljöpolicy

Vår restaurang och catering har som målsättning att minska miljöbelastningen genom ett helhetsperspektiv på mat, människa och miljö. Vi vill t ex prioritera användningen av säsongsanpassade och närproducerade råvaror, sträva mot en hälsosammare tillagning och servering av dessa samt i övrigt miljöanpassa verksamheten.

Vi vill framstå som och vara goda exempel för miljöarbetet, i första hand sprida vårt engagemang till våra matgäster. På Säbb & Blomqvist Catering är tanken på miljön med i varje arbetsmoment. Från att råvarorna inkommer tills den färdiga maten lämnar huset.

För oss är det viktigt att:

 • Vi samarbetar nästan uteslutande med leverantörer som är miljöcerifierade enligt ISO
 • Alla diskmedel och rengöringsmedel vi använder är de mest miljövänliga som marknaden erbjuder. Givetvis gör vi mycket mer än så
 • Erbjuda hälsosamma alternativ i både restaurang och catering
 • Prioritera lokala råvaror
 • Minimera avfallet
 • Välja miljömärkta produkter
 • Hushålla med resurserna såsom energi och vatten
 • Ställa miljökrav i samarbetet med leverantörerna
 • Låta miljö- och hälsomedvetenhet genomsyra restaurang och catering
 • Ständigt bli bättre och årligen utöka arbetet med minst 2 nya
  handlingsåtgärder i checklistan
 • Så långt som möjligt sker alla leveranser för catering med biogas
  som bränsle
Säbb & Blomqvist Catering · Telefon: 08-615 12 12 eller 0709-92 20 20 (jour) · restaurangen@sabb-blomqvist.se